Terms


Termat dhe Kushtet

TopDeal.al, këtu janë disa Termat dhe Kushtet për një faqe interneti të pasurisë së patundshmërisë:

1) Përmbajtja e faqes interneti Të gjitha informacionet në këtë faqe interneti janë të destinuara për qëllime informative dhe reklamuese, dhe nuk duhet të konsiderohen si ofertë për të shitur, blerë ose huazuar pronën e patundshme. Përmbajtja e faqes mund të ndryshohet pa lajmërim paraprak.

2) Përmbajtja e tretës Faqja interneti mund të përmbajë lidhje me faqe interneti të treta dhe burime të tjera që nuk janë nën kontrollin tonë. Ne nuk mbajmë përgjegjësi për përmbajtjen e tyre, dhe nuk japim asnjë garanci për to.

3) Informacioni personal Ne mund të mbledhim dhe ruajmë informacione personale të vizitorëve të faqes interneti, përfshirë emrin, adresën e postës elektronike dhe numrin e telefonit. Këto informacione mund të përdoren për qëllime marketingu dhe për të na ndihmuar të sigurojmë shërbime më të mira. Ne nuk shpërndajmë këto informacione me asnjë palë tjetër.

4) Kushtet e pagesës Kushtet e pagesës për transaksionet e pronave të patundshme të përmendura në këtë faqe interneti do të përcaktohen në marrëveshje të veçantë midis shitësit dhe blerësit.

5) Përdorimi i materialeve Të gjitha materiale të përfshira në këtë faqe interneti, përfshirë tekstet, fotografitë dhe videon, janë të mbrojtura nga të drejtat e autorit. Askush nuk ka lejen të kopjojë, të ndryshojë, të shpërndajë ose të përdorë këto materiale për qëllime të tjera pa lejen tonë.

6) Përgjegjësia Ne nuk mbajmë përgjegjësi për dëmet, humbjet ose probleme të tjera që mund të shkaktohen nga përdorimi i kësaj faqe interneti ose nga transaksionet e pronave të patundshme të bëra përmes kësaj faqe interneti.

7) Ndryshimet Këto kushte mund të ndryshojnë në çdo kohë pa lajmërim paraprak. Çdo ndryshim do të jetë i njohur duke postuar një njoftim të përditësuar në këtë faqe interneti.